เรื่องเด่น

Lanna Foot Patch แผ่นแปะเท้าเพื่อสุขภาพ

Lanna Foot Patchแผ่นแปะเท้าเพื่อสุขภาพ
Excellent herbs product.
Every Lanna Foot Patch consists by many excellent herbs planted in famous herbal gardens in Thailand’s Northern region. Harvested only high qualities that we accept and carefully hand-made pack up our finest ingredients appropriately.
With the admixtures like Bamboo Vinegar Powder, which helps detoxify any toxin substances, Calcined Marl, which reduces body’s heat and reduces swelling, Vitamin C, which protects our skin from sunburn, and many more useful ingredients best selected for the best of your health.
Relax Foot patch.
By the properties of blood circulation system stimulation, regulating body balance, expulsion of body toxin, stress relieving, foot skin’s softening.Photos

ความลับของแผ่น DVD

DVD 5 : คือ แผ่นที่มีความจุประมาณ 4.8 GB เป็นแบบ Single Layer หรือมีชั้นข้อมุลเดียว
DVD 9 : คือแผ่นที่มีความจุ 8.4 GB เป็นแบบ Dual Layer หรือ มีสองชั้นข้อมูล
DVD 10: เป็นแผ่นที่มีความจุประมาณ 8-9 GB เป็น แบบ Double Side, Single Layer คือ เป็นแบบสองหน้าแต่ชั้นข้อมูุลเดียว
DVD 18: เป็นแบบมีความจุ ประมาณ 18 Gb เป็นแบบ Double Side, Dual Layer คือ สองหน้า และ สองชั้นข้อมูล

คุณภาพแผ่น DVD ที่ใช้ copy นั้น แผ่นที่เป็น DVD9 จะดีกว่า และคุณภาพเทียบเท่าของแท้มากที่สุด

การแบ่งโซน DVD จะมีการแบ่งเป็น 6 Zone คือ 1 2 3 4 5 6 สำหรับประเทศไทยจะอยู่ใน Zone 3


หัวขโมยเนื้อที่บน Harddisk "ไฟล์์ Thumbs.db"

ไฟล์ Thumbs.db เป็นไฟล์ที่จะถูกสร้างขึ้นเองเมื่อเราเปิดข้อมูลใช้งานบ่อย ๆ
ประโยชน์ของมันคือ เมื่อมีการเรียกซ้ำข้อมูลเดิม จะทำให้การเรียกใช้งานไฟล์นั้น ๆ ทำได้รวดเร็ว แต่ีข้อเสียคือ มันจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ และกินเนื้้อที่บน Harddisk ของเรา

เราสามารถเพิ่มเนื้อที่บน Harddiskได้ โดยการจัดการไฟล์ Thumbs.db ตามวิธีการดังนี้
1. ดับเบิลคลิกที่ My Computer แล้วเลือกคำสั่ง Tools > Folder Options… แล้วคลิกที่แท็บ View
2. จากนั้นคลิกเครื่องหมายถูกหน้าช่อง Do not cache thumbnails
4. ที่ Hidden files and folders ให้คลิกที่ตัวเลือก Show hidden files and folders แล้วคลิก OK
5. จากนั้น เราจะมาค้นหาไฟล์ Thumbs.db กัน ไปที่ Start > Search > for Files or Folders..
6. แล้วคลิกที่ All file and folders (จะอยู่ฝั่งขวามือ) จากนั้นพิมพ์ Thumbs.db ลงไปที่ All or part of the name: แล้วคลิก Search
7. เครื่องจะค้นหาไฟล์ Thumbs.db ให้เรา เมื่อเครื่องค้นหาแล้วเสร็จ ให้ดำเนินการสั่งลบไฟล์ Thumbs.db ทั้งหมดที่ปรากฎได้้เลย

แล้วคุณจะได้พื้นที่บน Harddisk กลับคืนมาอย่างแน่นอน

Comments

Hot Job !

ข่าวสาร เหตุการณ์