เรื่องเด่น

Lanna Foot Patch แผ่นแปะเท้าเพื่อสุขภาพ

Lanna Foot Patchแผ่นแปะเท้าเพื่อสุขภาพ
Excellent herbs product.
Every Lanna Foot Patch consists by many excellent herbs planted in famous herbal gardens in Thailand’s Northern region. Harvested only high qualities that we accept and carefully hand-made pack up our finest ingredients appropriately.
With the admixtures like Bamboo Vinegar Powder, which helps detoxify any toxin substances, Calcined Marl, which reduces body’s heat and reduces swelling, Vitamin C, which protects our skin from sunburn, and many more useful ingredients best selected for the best of your health.
Relax Foot patch.
By the properties of blood circulation system stimulation, regulating body balance, expulsion of body toxin, stress relieving, foot skin’s softening.Photos

advice web for download program แนะนำ เว็บไซด์สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรม

วันนี้ได้มาเปิดใช้เครื่องคอมของคนอื่น ว่าจะตกแต่งรูปภาพ แต่ในเครื่องไม่มีโปรแกรมอะไรเลย ที่ใช้สำหรับตกแต่งรูป แม้แต่โปรแกรม paintbrush ของ windows เองก็ยังไม่มี พอไปสั่งให้ windows components wizard ลง paintbrush ก็ลงไม่ได้ เพราะหาแผ่น CD โปรแกรมไม่เจอ เราก็เลยต้องใช้วิธีหาจาก net หาแหล่ง download ตอนแรกว่าจะหาโปรแกรมเสริม ของ Firefox แต่ปรากฎว่ามีแต่โปรแกรมจัดการรูปภาพ (จัดไฟล์) หรือเราหาไม่เจอก็ไม่รู้นะ อ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยรู้เรื่องด้วย เลย search หาจาก google ก็พบหลายเว็บเลย ก็เจอเว็บนี้ คิดว่ามีโปรแกรมที่เข้าท่าดีนะ จึงเอามาฝากเพื่อน ๆ กัน

Today I work with other computer that not have Program for make creation, paint for pictures , image. I search program from google. I found concerned program and I advice web / program download for any people .

เว็บ http://www.thaiload.com/

โปรแกรมแนะนำ

My comments: This program can captures any type of picture on computer screen . You can selects file type or selects all , but I advices you should to selects type , because on one screen have many files in any types , such as I selects for save file type jpg in one screen , this program will save for over 200 files to my computer in little minutes. This program helps us for safe time.

Mr. Captor captures anything you see on your computer screen, including the entire desktop, rectangular, elliptical and freehand regions, single window, a group of windows, menus, cursors and colors. It enables capture long web pages, PDFs, DOCs and other documents by using auto-scroll feature. The program can also record any screen action, save it as AVI file and capture on timer event. Supports capture from DirectX/Direct3D games, DVD and Media Player. Extracts images from EXE, DLL, SCR, OCX files. Enables save images in a variety of graphical formats (BMP, JPEG, PNG, GIF, ICO and many others). Additional features include support for hotkeys, image editing, email support, web publishing, printing and more. It is a very useful tool for designers, web masters, developers, technical writers and more.

Still have doubts?
Visit the Screen Capturing Software page to learn more...
You can also visit a Demo page to see how easy to use our product is!


************************************
ScreenVirtuoso enables you to record desktop activity and save the clip as AVI file, which can also be converted to MPEG 1/2 VCD/SVCD/DVD,SWF compatible formats. The program can limit recording to a selected window or a rectangle area on the screen. The program also captures DirectX output properly, which can often result in black screens during regular screen captures. You can choose to record audio and optionally annotate a scene with various shapes or speech bubbles. The program is easy to use, you can pause/resume recording via keyboard hotkeys, and also adjust the frame rate to achieve higher or lower quality videos.

Comments

Hot Job !

ข่าวสาร เหตุการณ์