เรื่องเด่น

Lanna Foot Patch แผ่นแปะเท้าเพื่อสุขภาพ

Lanna Foot Patchแผ่นแปะเท้าเพื่อสุขภาพ
Excellent herbs product.
Every Lanna Foot Patch consists by many excellent herbs planted in famous herbal gardens in Thailand’s Northern region. Harvested only high qualities that we accept and carefully hand-made pack up our finest ingredients appropriately.
With the admixtures like Bamboo Vinegar Powder, which helps detoxify any toxin substances, Calcined Marl, which reduces body’s heat and reduces swelling, Vitamin C, which protects our skin from sunburn, and many more useful ingredients best selected for the best of your health.
Relax Foot patch.
By the properties of blood circulation system stimulation, regulating body balance, expulsion of body toxin, stress relieving, foot skin’s softening.Photos

Long Live Majesty The King


Long Live Majesty The King


Highlights of the Celebrations of His Majesty the King Bhumibol Adulyadej of Thailand's 80th BirthdayHis Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand was born in Cambridge, Massachusetts, The United States of America, on Monday 5 December 1927, being the third and youngest child of Their Royal Highnesses Prince and Princess Mahidol of Songkla. Even the facts of his birth seem to be significant in several ways. He is, first of all, the direct grandson of His Late Majesty King Chulalongkorn or Rama V who was renowned for the great reforms which he made to all institutions of Thailand to bring them up to date and in line with the rest of the Western-orientated world. Prince Mahidol himself was perhaps one of the most modern-minded of all the sons of King Chulalongkorn and his life was dedicated to the development of many modern ideas particularly in the field of Medical Science so that he is now known as the Father of the Modern Thai Medical Profession. Last but not least, he was given the significant name of Bhumibol Adulyadej, meaning "Strength of the Land Incomparable Power" which becomes prophetic as his reign advances through various critical periods and the Thai nation evolves more and more around the throne as the sole sources of unity and strength.
Prince Mahidol came back to Thailand and passed away when His Majesty was not yet two years old. After a brief period of primary schooling in Bangkok, His Majesty left with the rest of his family for Switzerland where he continued his secondary education at the Ecole Nouvelle de la Suisse Romande, Chailly sur Lausanne and received the Bachelieres Lettres diploma from the Gymnase Classique Cantonal of Lausanne. He then chose to enter Lausanne University to study Science, but the death of his elder brother King Ananda Mahidol in Bangkok on 9 June 1946, changed the course of his life completely, for the Law of Succession bestowed on him the arduous but challenging function of the Thai crown. His Majesty decided to go back to Switzerland for another period of study, but this time in the subject of Political Science and Law in order to equip himself with the proper knowledge for government. In 1950, His Majesty returned to Thailand for the Coronation Ceremony which took place on 5 May and he went back to Switzerland for another period of study before the urgent call of his country and people brought him back to Thailand in 1951 to stay.
His Majesty met and became engaged on 19 July 1949 to Mom Rajawongse Sirikit, daughter of His Highness Prince Chandaburi Suranath (Mom Chao Nakkhatra Mangala Kitiyakara) and Mom Luang Bua Kitiyakara (née Mom Luang Bua Snidwongse). His Highness Prince Chandaburi Suranath was the third son of his Royal Highness Prince Chandaburi Narunath and Her Serene Highness Princess Absarasman Kitiyakara.
Their Majesties were married by Her Majesty Queen Sawang Vadhana, the paternal grandmother of His Majesty, at Sra Pathum Palace in Bangkok on 28 April 1950 and Their Majesties have four children namely:
1. Her Royal Highness Princess Ubol Ratana who was born on 5 April 1951, in Lausanne, Switzerland.
2. His Royal Highness Crown Prince Maha Vajiralongkorn was born on 28 July 1952, in Bangkok, Thailand, and was conferred with the title of "Somdech Phra Boroma Orasadhiraj Chao Fah Maha Vajiralongkorn Sayam Makutrajakuman" by His Majesty the King on 28 December 1972, making him the Crown Prince or Heir to the Throne.
3. Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn was born on 2 April 1955 in Bangkok, Thailand, and was conferred the title of "Somdech Phra Debaratana Rajasuda Chao Fah Maha Chakri Sirindhorn Rathasimakunakornpiyajat Sayam Boroma Rajakumari" by His Majesty the King on 5 December 1977.
4. Her Royal Highness Princess Chulabhorn was born on 4 July 1957 in Bangkok, Thailand.
Highlights of the Celebrations of His Majesty the King's 80th Birthday

A grand public audience granted by His Majesty the King on December 5 will be the highlight of the Celebrations on the Auspicious Occasion of His Majesty the King's 80th Birthday Anniversary 5th December 2007.
The grand public audience will take place at the Chakri Maha Prasat Throne Hall within the Grand Palace compound. The Thai government has persuaded people to wear yellow shirts every day from December 1 to 5 to show their love and respect for His Majesty.

The Sanam Luang ceremonial site in Bangkok will be the focal point, where festivities will be held together with a ceremony to present floral offerings to pay homage to His Majesty on December 5. Thai people are urged to sing the song "Father of the Land" during the grand public audience, which will be televised through the Global Network for audiences in 176 countries. Celebrative festivities to commemorate this auspicious occasion will also be organized at 16 public parks in Bangkok on the same day.

As for other highlights, fireworks displays will take place in four main areas in Bangkok: at the Royal Turf Club on December 4 at 9:00 p.m.; on the Chao Phraya River, between the Utsahakam Ring Road and Rama IX Bridge, on December 5 at 7:00 p.m.; at the Royal Turf Club on December 6 at 9:00 p.m., and at Benchakiti Park and the Queen Sirikit National Convention Center on December 8 at 7:30 p.m. Another fireworks display will be held at Mae Phim beach, Klaeng district, Rayong province, on December 7, at 7:30 p.m.

The annual Trooping of the Colors in honor of His Majesty will be held on a grand scale this year on December 2 at 5:00 p.m. at the Royal Plaza in Bangkok. Senior civil servants will participate in the oath-taking ceremony to vow to perform their duties with honesty and to serve as forces of the nation at Government House on December 4 at 8:00 a.m.

Another highlight of the celebrations will be the Royal Barge Procession to be held on November 5, when His Majesty will present robes to Buddhist monks at Wat Arun, or the Temple of Dawn, in a Royal Kathin Ceremony.


Supreme Artist

His Majesty King Bhumibol Adulyadej is a world renowned musician, composer, arranger, and performer. He also excels in other art forms as is evident in his photography, painting, and sculpture.
The King took his first music lesson at the age of 13 when he was in Switzerland. Mr. Weybrecht, a native of Alsace was his teacher. He taught His Majesty to play the saxophone together with musical theory in the traditions of classical music. However, it was jazz and contemporary music that caught His Majesty's fancy. So he began playing the alto and soprano saxophone along to the recordings of jazz musicians such as Johny Hodges and Sydney Bechet. When he became proficient enough, he bean jamming with these musicians in their records. Among the jazz that he played, Dixieland jazz became his favorite.
Apart form the alto and soprano saxophones, His Majesty also plays the tenor and baritone saxophones. He often plays the clarinet and the trumpet as well. In later years, His Majesty added the piano and the guitar to his repertoire of musical instruments to assist him in composing and in his own musical band.
His Majesty the King began composing when he was 18. His first work was “Saeng Tien” in the style of the blues and hence the name “Candlelight Blues”. To date he has written 48 songs. The melodies and lyrics to his compositions with their “singable” tunes and meaningful words weave into the hearts of the Thai people.
His Majesty's songs became a part of every Thai's repertoire of songs. They are played and sung everywhere….at grand concerts, in dance halls, and in the homes. It is indeed “From Heart to Heart the King and His People”.
Whether it was good times or bad times, His Majesty always had music for his people. There came a time in the 70's when the country was vulnerable to outside disturbances, His Majesty gave his people songs of “encouragement”. The music and the words to these songs encouraged his subjects, be it soldiers or civilians, to be conscientious of one's role and duty in the upholding of Thai values. His musical gifts to his people did not stop at writing songs, he also set up a radio station, “Aw Saw”, to broadcast music, news, and relevant matters.
His Majesty used music to communicate with people and young subjects, especially students. He used music to overcome international barriers and strengthen diplomatic ties. His musical prowess was world acclaimed such that in 1964, The Academy for Music and Performing Arts in Vienna made him an Honorary Member of the Academy, ranking 23rd among Bruno Walter, Paul Hindermith, Pablo Casals, and Yehudi Menuhin. To commemorate the occasion, His Majesty was presented with a citation certificate and his name was engraved on the Academy's marble plaque. The King was lauded for the quality of his musical compositions and especially for “having helped to build a bridge of musical tradition between East and West”. He was the youngest and the first Asian musician to have been bestowed the honor.
His Majesty is a natural teacher. He once related a teaching experience to his daughter, H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn, that he was teaching a blind person to play music with great difficulty. It was because the blind person could not see how a sound was produced from an instrument. After some efforts at explanation, his pupil grasped the principles and his face beamed with pleasure and pride when he could produce the first note. He also taught H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn to blow the trumpet. Her Royal Highness became his student No.1. The number of students consisting of members of his entourage grew to such a size that a band called “Sahai Pattana” was established.
The innate desire by this King of the Chakri Dynasty to share and to give “happiness” to his people flows through all of his activities, music notwithstanding.
Though his musical skills lie in western music, his love for Thai classical music is not less.
He wants to preserve Thailand's musical heritage and to prevent its disappearance or distortion. He has great concern for the preservation of the traditional sound levels of classical Thai music and has encouraged research on traditional Thai musical scales of different instruments, using scientific methods. With his initiation along with personal funds, “Thai Classical Music Book I” was published as a reference book for traditional Thai songs.
His Majesty has also graciously made official, two highly significant ceremonies in Thai classical dance and music tradition. The first is the initiation rite, authorizing a few revered dancers to act as masters of annual ceremonies of homage to dance and music patrons (human or divine). The second is an official passing on of a highly revered Thai dance format called “Dance of Ong Phra Pirap” from the only (male) dance master left, to a few dancers who will ensure the preservation of this dance format.
Indeed His Majesty is not only a performer, a composer, a teacher, he is in all a gracious patron of the arts befitting the title “Supreme Artist”.


HM the King's Music

 • Candlelight Blues
 • Love at Sundawn
 • Falling Rain
 • Near Dawn
 • H.M. Blues
 • Never Mind the Hungry Men's Blues
 • Blue Day
 • Dream of Love Dream of You
 • Sweet Words
 • Lovelight in My Heart
 • Love over Again
 • Twilight
 • Smiles
 • I Never Dream
 • Friday Night Rag

The king’s living museums from link: http://www.bangkokpost.net/king/

The success of the Huay Hong Krai Rural Development Study in Chiang Mai, provided
striking confirmation of His Majesty’s theory. Even earth that is practically lifeless can be
reinvigorated if one understands and knows how to apply the laws of inter-relatedness in
nature to help it recover its balance. But for His Majesty the King, the restoration of the
balance of nature is not an end in itself. It is a means to guarantee a vigorous, life-sustaining
system for the rural poor.

In a marriage of nature and human effort, His Majesty has invented a method to speed up
reforestation by building hundreds of small, simple check-dams, using bricks and earth,
in the mountain streams. The aim is to spread the moisture to a wider area and retain it to nurture
the trees for as long as possible, before the water flows into the reservoir below. By keeping
the forest soil damp, fires are prevented, thus allowing the forest to regenerate more quickly.

His Majesty’s has described Huay Hong Krai as the conclusion of his own rural development
work after several decades of searching for a low-cost, simple, and effective cure for rural
poverty. His conclusion was ; there exists no uniform, single formula for a solution to the
problem, given the vast diversity of geography that dictates the conditions of land, water supply, and climate, as well as the people’s way of life, which varies from region to region.

The 8,500-rai Huay Hong Krai site is among six development study centres His Majesty has
set up in different regions to cope with the vast diversity in land conditions. He calls them
“Living Museums.”

The first of these was Khao Hin Son, east of Bangkok. It is His Majesty’s model of how to
convert near useless soil into usable farmland. In Chiang Mai the Huay Hong Krai Centre is
intended to be a catchment area conservation model for the north, and The Pikul Thong Centre
in Narathiwat is a study centre for swampy acidic land for the South. The Phu Phan Centre in
Sakon Nakhon studies salination and irrigation for the Northeast. The Kung Kraben Bay Centre
in Chanthaburi studies rehabilitation of mangroves and coastal waters, and the Huay Sai Centre
in Phetchaburi studies the rehabilitation of degraded forests.
More Projects Carried Out in Honor of His Majesty the King

Seven more projects are being carried out in honor of His Majesty the King on the occasion of his 80th birthday anniversary this year.
According to Deputy Prime Minister Paiboon Wattanasiritham, the first project involves the improvement of the landscape on the two sides of the road where His Majesty the King passes during his visit to Klai Kangwon Palace in Hua Hin, Prachuap Khiri Khan province. More trees and grass will be grown and and garden plots in the middle of the road will be beautified.

In the second project, the landscape on Rama IX Road in Bangkok will be improved, from the Rama IX intersection to the motorway leading to Chon Buri province. The third project is on a campaign for leading a life of moderation, based on His Majesty the King's Sufficiency Economy philosophy. The campaign will be launched jointly by the Bangkok Metropolitan Administration, commercial banks, and other financial institutions to urge Bangkok residents to open savings accounts in an effort to promote savings.

The fourth project calls for the construction of a pavilion in commemoration of His Majesty's 80th birthday at a Vietnamese temple in Mueang district of Mukdahan province. The pavilion will be 18 meters long, 24 meters wide, and five meters high. The fifth project involves the construction of buildings for a Border Patrol Police school in La-un district, Ranong province.

In the sixth project, staff members of the Thailand Tobacco Monopoly and their families will jointly plant the national tree, Ratchaphruek, in various provinces where Thailand Tobacco Monopoly offices are located. The seventh project involves the restoration and improvement of Suan Luang Rama IX Park in Bangkok. More Chaipattana aerators, invented by His Majesty the King for use in wastewater treatment, will be installed.

Information Center


Celebrations on the Auspicious Occasion of His Majesty the King's 80th Birthday Anniversary, 5th December 2007
The Government Public Relations Department
9, Soi Aree Samphan, Rama VI Road, Phayathai, Bangkok 10400 Tel: 0-2618-2323 Ext. 2100, 2101, 2105, 2106 Fax: 0-2618-2356

Related Links:

80thbirthdayanniversary

ทำดีเพื่อพ่อ

WeLoveTheKingClub

รวมใจภักดิ์ รักในหลวง

80thbirthdayanniversary

ยิ้มนี้ให้พ่อ

พ.ศ.พอเพียง

V4King

PeopleoftheKingexpo

หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง

เครือข่ายกาญจนาภิเษก

Belovedking

เศรษฐกิจพอเพียง

Thaimonarchy

อัครศิลปิน

นิทรรศการฯ เสมือนจริง

สำนักพระราชวัง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทำดีให้พ่อดู

เรารักในหลวง

มูลนิธิชัยพัฒนา

ศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รวม ส.ค.ส.พระราชทาน 1

รวม ส.ค.ส.พระราชทาน 2

มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการฯ


Comments

Hot Job !

ข่าวสาร เหตุการณ์