เรื่องเด่น

Lanna Foot Patch แผ่นแปะเท้าเพื่อสุขภาพ

Lanna Foot Patchแผ่นแปะเท้าเพื่อสุขภาพ
Excellent herbs product.
Every Lanna Foot Patch consists by many excellent herbs planted in famous herbal gardens in Thailand’s Northern region. Harvested only high qualities that we accept and carefully hand-made pack up our finest ingredients appropriately.
With the admixtures like Bamboo Vinegar Powder, which helps detoxify any toxin substances, Calcined Marl, which reduces body’s heat and reduces swelling, Vitamin C, which protects our skin from sunburn, and many more useful ingredients best selected for the best of your health.
Relax Foot patch.
By the properties of blood circulation system stimulation, regulating body balance, expulsion of body toxin, stress relieving, foot skin’s softening.Photos

Please don't wear fur

Please don't wear fur : Christian Serratos for PETA


หยุดการใช้ผลิตภัณฑ์จาก fur

ถ้าต้องใส่ผ้าที่ทำจากขน fur ยอมเปลือยซะดีกว่า


Christian Serratos

ดาราสาวที่มาแรงจากเรื่อง "
Twilight: New Moon"

ยอมเปลือยเพื่อประชาสัมพันธ์

โครงการต่อต้านการสวมใส่เสื้อผ้าที่ทำจากขนสัตว์ของ PETA

Comments

Hot Job !

ข่าวสาร เหตุการณ์