เรื่องเด่น

Lanna Foot Patch แผ่นแปะเท้าเพื่อสุขภาพ

Lanna Foot Patchแผ่นแปะเท้าเพื่อสุขภาพ
Excellent herbs product.
Every Lanna Foot Patch consists by many excellent herbs planted in famous herbal gardens in Thailand’s Northern region. Harvested only high qualities that we accept and carefully hand-made pack up our finest ingredients appropriately.
With the admixtures like Bamboo Vinegar Powder, which helps detoxify any toxin substances, Calcined Marl, which reduces body’s heat and reduces swelling, Vitamin C, which protects our skin from sunburn, and many more useful ingredients best selected for the best of your health.
Relax Foot patch.
By the properties of blood circulation system stimulation, regulating body balance, expulsion of body toxin, stress relieving, foot skin’s softening.Photos

เช็คค่าโทรมือถือค่ายต่าง ๆ

เช็คค่าโทรมือถือค่ายต่าง ๆ

     code สำหรับกดเช็คค่าโทรไปยังศูนย์แล้วจะมีข้อความตอบกลับแจ้งค่าโทรคงเหลือมายังหน้าจอโทรศัพท์ของเรา  *ค่าบริการฟรีค่ะ


แบบเติมเงิน
  • 1-2-call กด *121# แล้วกดปุ่มโทรออก 
เพื่อเช็คยอดเงินและจำนวนวันคงเหลือ

  • Happy กด *101*9# แล้วกดปุ่มโทรออก 
เพื่อเช็คยอดเงินคงเหลือ  แบบรายเดือน 

  • AIS กด *911# แล้วกดปุ่มโทรออก
เพื่อเช็คยอดเงินส่วนเกินจากโปรโมชัน,VASและเวลาใช้งานGPRS ที่คงเหลือ

  • DTAC กด *121# แล้วกดปุ่มโทรออก
เพื่อเช็คยอดค่าโทร


0

Hot Job !

ข่าวสาร เหตุการณ์