เรื่องเด่น

Lanna Foot Patch แผ่นแปะเท้าเพื่อสุขภาพ

Lanna Foot Patchแผ่นแปะเท้าเพื่อสุขภาพ
Excellent herbs product.
Every Lanna Foot Patch consists by many excellent herbs planted in famous herbal gardens in Thailand’s Northern region. Harvested only high qualities that we accept and carefully hand-made pack up our finest ingredients appropriately.
With the admixtures like Bamboo Vinegar Powder, which helps detoxify any toxin substances, Calcined Marl, which reduces body’s heat and reduces swelling, Vitamin C, which protects our skin from sunburn, and many more useful ingredients best selected for the best of your health.
Relax Foot patch.
By the properties of blood circulation system stimulation, regulating body balance, expulsion of body toxin, stress relieving, foot skin’s softening.Photos

DiskMax

แนะนำโปรแกรมจัดการฮาร์ดดิส กำจัดขยะ ไฟล์ส่วนเกิน ภายในเวลาไม่ถึงนาที

โปรแกรม DiskMax ซึ่งฟรี และไม่ต้องใช้ code เพื่อลงทะเบียน

แต่จากประสบการณ์ จะมีเว็บไซต์ให้ดาวน์โหลดโปรแกรมชื่อ DiskMax หลายเว็บไซต์ บางเว็บไซต์บอกโปรแกรม DiskMax พอโหลดมา install แล้วเป็นโปรแกรม ชื่อ errorrepairs ซึ่งฟรีแค่สแกนแต่ถ้าจะทำ
งานต้องมีโค๊ดลงทะเบียน

แนะนำเลยว่าที่นี่ที่เดียว  โหลดที่ Sofepedia เป็นโปรแกรมฟรี ไม่ต้องลงทะเบียนหรือใช้โค๊ดใด ๆ  ดาวน์โหลดมาแล้ว สั่งรันโปรแกรม แล้วสั่งสแกนโปรแกรมก็จะทำงานจัดการขยะต่าง ๆ ที่ตกค้างอยู่  ในเวลาไม่ถึงนาที

ดาวน์โหลดได้ที่นี่เลยค่ะ diskmax  http://www.softpedia.com/dyn-postdownload.php?p=112836&t=4&i=1


DiskMax

Your system will be peppier, applications will launch faster, files will open quicker, games will run better, and so on

Do you know why your computer no longer feels as fast as it did when you first got it? It's because of the accumulation of junk files and other data on your system coupled with inefficient layout of your files. So what can you do about it?

The DiskMax application was designed to keep your system clean. Your system will be peppier, applications will launch faster, files will open quicker, games will run better, and so on. Running DiskMax from time to time is recommended to keep your system in shape.

Even if you are an advanced user, DiskMax will be useful to you since it automates all the tasks required to keep your system clean and fast, leaving you to enjoy the whole new experience!

Here are some key features of "DiskMax":

· Automates emptying your recycle bin (if specified), cleaning up of installation remnants, and debugging information.
· Cleans up every user's History, Temp, Temporary Internet Files, Cookies (if specified), Recently opened documents list, explorer thumbnail cache and windows error reporting logs.
· Clears out Windows cache, debugging info, internet logs, help center caches, repair information, DLL caches, Logs, temporary files and windows update roll-back files.
· Removes registry entries for multiple Most Recently Used lists.
· Clears out Windows Vista event logs (no other application out there does this).
· Deep scans your hard-disk to remove all files of type log, old, prv, chk, swp, bak, gid, wbk, tmp and dmp. This can be cancelled if you are an advanced user who needs these types of files for immediate troubleshooting.
· Defragments your HDD(s) - basically rearranges files around so that they can be accessed faster.
· Displays a log of all the activites performed along with associated time stamps.

diskmax  http://www.softpedia.com/dyn-postdownload.php?p=112836&t=4&i=1

Comments

Hot Job !

ข่าวสาร เหตุการณ์