เรื่องเด่น

Lanna Foot Patch แผ่นแปะเท้าเพื่อสุขภาพ

Lanna Foot Patchแผ่นแปะเท้าเพื่อสุขภาพ
Excellent herbs product.
Every Lanna Foot Patch consists by many excellent herbs planted in famous herbal gardens in Thailand’s Northern region. Harvested only high qualities that we accept and carefully hand-made pack up our finest ingredients appropriately.
With the admixtures like Bamboo Vinegar Powder, which helps detoxify any toxin substances, Calcined Marl, which reduces body’s heat and reduces swelling, Vitamin C, which protects our skin from sunburn, and many more useful ingredients best selected for the best of your health.
Relax Foot patch.
By the properties of blood circulation system stimulation, regulating body balance, expulsion of body toxin, stress relieving, foot skin’s softening.Photos

นักวิชาการหวั่นเขื่อนแตก หากเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง

วันที่ 30/03/2554 17:54

นายปัญญา จารุศิริ หัวหน้าหน่วยวิจัยธรณีวิทยาแผ่นดินไหว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า กลุ่มรอยเลื่อนนครนายกที่พบใหม่ จากการศึกษาวิจัยให้กับศูนย์วิจัยนิวเคลียร์แห่งใหม่องครักษ์ มีระยะสำคัญถือว่า เป็นรอยเลื่อนที่มีพลัง โดยมีหลักฐานทางธรณีวิทยาว่า บริเวณนี้เคยเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.5 ริกเตอร์ เมื่อ 600-700 ปี มาแล้ว และมีโอกาสที่จะเกิดการอุบัติซ้ำอีก
ทั้งนี้ กลุ่มรอยเลื่อนนครนายกประกอบด้วย 9 รอยเลื่อนย่อยได้แก่ รอยเลื่อนคลองสะแก รอยเลื่อนคลองบ้านนา รอยเลื่อนเขากะเหรี่ยง รอยเลื่อนเขาอีโต้ รอยเลื่อนวิหารแดง รอยเลื่อนเขาสะท้อนสูง รอยเลื่อนคลองแม่น้ำใน รอยเลื่อนองครักษ์ และรอยเลื่อนนครนายก ซึ่งรอยเลื่อนที่ยาวและมีพลังที่สุดคือ รอยเลื่อนนครนายก ที่ยาว 45 กิโลเมตร และรอยเลื่อนคลองแม่น้ำใน ซึ่งอยู่ใกล้กับเขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก โดยเป็นห่วงว่า หากเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขึ้น อาจทำให้เขื่อนแตกได้ และผู้ที่อยู่บนตึกสูงในกรุงเทพฯ จะรู้สึกได้ จึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือเอาไว้

Comments

Hot Job !

ข่าวสาร เหตุการณ์