ภาพผ่าตัดวัว ที่มีอาการขาทก

ภาพผ่าตัดวัว ที่มีอาการขาทก
วัวที่มีอาการขาทก คือวัวที่เดินทกเท้า ดีดเท้าไปข้างหลัง หรือกระตุกขาเป็นระยะๆ ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของเส้นเอ็น ถ้าหากเป็นมากๆ วัวจะเดินยากคล้ายกับวัวพิการ


ภาพผ่าตัดวัว ที่มีอาการขาทก
วัวที่มีอาการขาทก คือวัวที่เดินทกเท้า ดีดเท้าไปข้างหลัง หรือกระตุกขาเป็นระยะๆ ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของเส้นเอ็น ถ้าหากเป็นมากๆ วัวจะเดินยากคล้ายกับวัวพิการ

http://www.flixya.com/blog/cocomaw

No comments:

Photos

Hot Job !

ข่าวสาร เหตุการณ์