นักวิชาการหวั่นเขื่อนแตก หากเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง

วันที่ 30/03/2554 17:54

นายปัญญา จารุศิริ หัวหน้าหน่วยวิจัยธรณีวิทยาแผ่นดินไหว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า กลุ่มรอยเลื่อนนครนายกที่พบใหม่ จากการศึกษาวิจัยให้กับศูนย์วิจัยนิวเคลียร์แห่งใหม่องครักษ์ มีระยะสำคัญถือว่า เป็นรอยเลื่อนที่มีพลัง โดยมีหลักฐานทางธรณีวิทยาว่า บริเวณนี้เคยเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.5 ริกเตอร์ เมื่อ 600-700 ปี มาแล้ว และมีโอกาสที่จะเกิดการอุบัติซ้ำอีก
ทั้งนี้ กลุ่มรอยเลื่อนนครนายกประกอบด้วย 9 รอยเลื่อนย่อยได้แก่ รอยเลื่อนคลองสะแก รอยเลื่อนคลองบ้านนา รอยเลื่อนเขากะเหรี่ยง รอยเลื่อนเขาอีโต้ รอยเลื่อนวิหารแดง รอยเลื่อนเขาสะท้อนสูง รอยเลื่อนคลองแม่น้ำใน รอยเลื่อนองครักษ์ และรอยเลื่อนนครนายก ซึ่งรอยเลื่อนที่ยาวและมีพลังที่สุดคือ รอยเลื่อนนครนายก ที่ยาว 45 กิโลเมตร และรอยเลื่อนคลองแม่น้ำใน ซึ่งอยู่ใกล้กับเขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก โดยเป็นห่วงว่า หากเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขึ้น อาจทำให้เขื่อนแตกได้ และผู้ที่อยู่บนตึกสูงในกรุงเทพฯ จะรู้สึกได้ จึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือเอาไว้

No comments:

Photos

Hot Job !

ข่าวสาร เหตุการณ์